Historia

Det var Anders Nilsson som startade Anboni i liten skala 2002. Företagets huvudsakliga inriktning var då mot betongindustrin.

Året efter började anställning av personal. Detta år fick vi även vårt första stora projekt – en nyckelfärdig anläggning levererades till Nilssons Cementgjuteri i Våxtorp.

Utvecklingen av företaget fortsatte och expanderades med en större kundkrets och ett utökat sortiment inom både betongindustrin och asfaltindustrin, som blev företagets andra inriktning. 2005 växte vi ur våra ”gamla” lokaler och flyttade till Höganäs, till större lokaler med eget lager och verkstad, där vi än i dag befinner oss.

Sedan dess har vi levererat ett flertal nyckelfärdiga anläggningar runt om i landet. Produktsortimentet har som en naturlig följd utökats ytterligare och verksamheten omfattar idag fem affärsområden: Betongindustri, Processindustri, Asfaltindustri, Laboratorieutrustning och Byggmaskiner.

Anbonilabb

Affärsidé

Anboni ska leverera allt från enskilda reservdelar och komponenter till nyckelfärdiga anläggningar till kunder inom Norden.

Anboni ska vara en självklar affärspartner för befintliga och nya kunder, genom vår egen organisation, som erbjuder försäljning, konstruktion, projektering, tillverkning, montering, reservdelsförsäljning och service.

Anboni ska erbjuda våra kunder bästa service genom bra tillgänglighet, god lagerhållning, korta leveranstider och konkurrenskraftiga priser.

Anbonis breda och mångårig erfarenhet, höga tekniska kunskaper och stora kontaktnät bland leverantörer, ska alltid komma såväl befintliga som nya kunder tillgodo.