Cement & Murbruk

Visar alla 14 resultat

Vi erbjuder ett omfattande utbud av maskiner och testutrustning för cement & murbruk som uppfyller de krav som föreskrivs av de viktigaste industristandarderna, med olika modeller utformade för att passa alla budgetar.

Mer info ↴

Byggkalk-, injekterings- och lerprovning

Denna kategori inkluderar en del av den testutrustning som krävs enligt EN-standarderna för testning av injekteringsbruk för förspänning av senor, reparation av injekteringsbruk och injekteringsbruk för kakel.
Byggkalk skapas genom att tillsätta vatten till bränd kalk (en process som kallas släckning), som produceras genom att bränna kalksten, marmor, krita eller skal vid över 800ºC. Byggkalk har använts som bindemedel i murbruk i tusentals år, numera används de för murbruk och puts eftersom de är porösa och ånggenomsläppliga, vilket förhindrar mögeltillväxt och instängd fukt.
Borrvätska och cementuppslamning används vanligtvis vid olje- och gasborrningsoperationer. Tester kan utföras på fältet och/eller i laboratoriet för att utvärdera vätskans egenskaper och egenskaper såsom filtreringsbeteende, viskositet, densitet.

Fysiska & kemiska egenskaper

Oorganiska bindemedel har haft en roll i byggbranschen sedan förklassisk tid och klassas efter successiva omvandlingar idag kort som cement, kalk och puts. Idag är de olika typerna av bindemedel välkända, särskilt cement, och de blir allt mer sofistikerade med förblandade cement som är utformade för att uppfylla specifika strukturella krav.

Ställa in tid & konsistens

Härdningstiden är den tid som krävs för att förstyva en cementpasta till en definierad konsistens. Härdningstiden påverkas av ett antal faktorer inklusive cementfinhet, vatten-cementförhållande, kemisk sammansättning (särskilt gipsinnehåll), tillsatser och testas i allmänhet av Vicat-apparater. Konsistensen av färskt bruk kan bedömas med flödestabellmetoden eller kolvapparat.

Beräkna din cementstyrka

Ett komplett och uttömmande sortiment av testutrustning för provberedning inklusive automatiska cementblandare, trestegsformar, vibrerande apparater (t.ex. stötbord enligt EN 196-1) och olika modeller av testmaskiner för utvärdering av hållfasthet och mekaniska egenskaper.

SKU: 65-L0512

Blandare till Cement & murbruk.

SKU: 65-L0006/AM

Blandare till Cement & murbruk.

SKU: 65-L0013

CURACEM, cementhärdningsskåp EN 196-1. Kräver tillförsel av vatten vid 8°C. Se kylskåp 86-D2031

Den här produkten har flera varianter. De olika alternativen kan väljas på produktsidan

Cement & Murbruk

Digital Murbruks Mixer 5L

SKU: 65-L0502

Blandare till Cement & murbruk.

Cement & Murbruk

Marsh kon

SKU: 64-L0056

Marsh kon för viscometer test.

SKU: TAC

Dessa avancerade klimatskåp har designats för att vara användarvänliga & exakta.

Den här produkten har flera varianter. De olika alternativen kan väljas på produktsidan

SKU: 63-L2701

Automatiska härdningstidstestare för cement & murbruk.

SKU: Automax Multitest

AUTOMAX Multitest representerar en stegvis förändring i mångsidighet som tillåter modulära uppgraderingar.

SKU: Automax Pro

AUTOMAX PRO är Controls nya förstklassiga Compact-Line kompressionsmaskiner och är förstahandsvalet för automatiska standardfeltester.

SKU: Automax Pro Cement

300 och 300/15 kN AUTOMAX PRO, förstklassiga automatiska kompressionsböjliga cementtestare.

Tre gängformar / Prismformar.

Den här produkten har flera varianter. De olika alternativen kan väljas på produktsidan

SKU: Galileo

Mycket populär i Skandinavien den används för mixdesign och kvalitetskontroll främst i betongfabriker, där betong…

SKU: Pilot Pro

PILOT PRO är en enkel & användarvänlig maskin. Komplett med Datamanager program som gör det…

SKU: UNIFRAME 250

Maskinen består huvudsakligen av en robust ram med två pelare och hög styvhet (200 kN/mm)…