EN 13485

1 produkt

Allmän laboratorieutrustning

Penetrationstermometer

SKU: 0560 0103

Penetrationstermometern testo 103 är en särskilt liten hopfällbar termometer – idealisk för stickprovsmätningar inom livsmedelssektorn.