EN 196-8

1 produkt

SKU: 65-L0013

CURACEM, cementhärdningsskåp EN 196-1. Kräver tillförsel av vatten vid 8°C. Se kylskåp 86-D2031

Den här produkten har flera varianter. De olika alternativen kan väljas på produktsidan