ASTM D113

1 produkt

SKU: Ductimeter

Duktilitetstestarna designades ursprungligen för att utvärdera duktiliteten hos rena bindemedel.