EN 12350-9

1 produkt

Färsk Betongprovning

V-Trattsapparat 10L

SKU: 54-C0147

Komplett med påfyllningsbehållare.