Pavelab50 – Automatisk Asfaltanalysator Med Slutet System

Dessa testmetoder används för kvantitativa bestämningar av bitumen i varmblandade beläggningsblandningar & beläggningsprover för specifikationsacceptans, serviceutvärdering, kontroll & forskning.

Artikelnr: Pavelab50
Kategori: